Odstranění základů budovy na pozemku parc. č. 1001 v k.ú. Plešnice

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Detail 01. 12. 2020 08:31Dokument není zavirovaný
DetailVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace09. 11. 2020 12:52Dokument není zavirovaný