ÚP v Soběslavi - rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP v Soběslavi - rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy

Systémové číslo NEN

N006/20/V00030271

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00030271

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 01. 2021 15:30

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 02. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Karolína

Příjmení

Lacková

Titul za jménem

DiS.

E-mail

Karolina.Lackova@fs.mfcr.cz

Telefon 1

+420 296854443

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy administrativní budovy Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Soběslavi, se sídlem Wilsonova 113/3, 392 01 Soběslav, spočívající v zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměně oken a dveří, zateplení střešního pláště včetně výměny střešní krytiny, úpravy SDK v podkroví a dále v instalaci nových elektrických topných panelů s digitálním programovatelným termostatem. Na předmětnou akci se předpokládá čerpat dotace ze Státního fondu životního prostředí v souladu s Programovým dokumentem Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v programu prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.3 - snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a současně také v podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kód z číselníku NIPEZ

45453000-7

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a renovační stavební práce

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45453000-7

Název z číselníku CPV

Opravy a renovační stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailOpravy a modernizace budov45453000-7Opravy a modernizace budov

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 17:04Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail25. 02. 2022 12:24Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail06. 05. 2021 16:03Uveřejnění účastníků
Detail06. 05. 2021 16:03Uveřejnění výsledku
Detail06. 05. 2021 15:55Uveřejnění účastníků
Detail06. 05. 2021 15:54Uveřejnění výsledku
Detail06. 05. 2021 15:10Uveřejnění účastníků06. 05. 2021 16:01Mgr. Karolína Lacková DiS.
Detail06. 05. 2021 15:09Uveřejnění výsledku06. 05. 2021 16:00Mgr. Karolína Lacková DiS.
Detail06. 05. 2021 15:07Uveřejnění písemné zprávy
Detail24. 03. 2021 10:39Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


06. 05. 2021 02:03F2021-016398Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu