Dynamický nákupní systém na poskytování služeb platebních bran pro veřejnou správu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém na poskytování služeb platebních bran pro veřejnou správu

Systémové číslo NEN

N006/20/V00032360

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-043504

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00032360

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

120 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 12. 2020 02:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

18. 01. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Kamila

Příjmení

Hlaváčová

E-mail

kamila.hlavacova@mvcr.cz

Telefon 1

+420 974815135

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění těchto veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je poskytování sdílené, integračně a implementačně jednoduché platební brány které v rámci svých služeb umožňují platby za poplatky, pokuty, služby aj. směrem od plátce k příjemcům (Pověřujícím zadavatelům, kteří pořídí platební bránu v tomto DNS). Platba může být umožněna provést několika platebními způsoby podle požadavků jednotlivých Pověřujících zadavatelů specifikovaných v dílčích veřejných zakázkách. Platbu bude možné provádět jak z webového prohlížeče (desktop, tablet, mobil), tak z mobilní aplikace platební brány a spolupracujících platebních providerů, vše dle aktuálních potřeb jednotlivých Pověřujících zadavatelů.

Kód z číselníku NIPEZ

66110000-4

Název z číselníku NIPEZ

Bankovnictví

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

66110000-4

Název z číselníku CPV

Bankovnictví

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBankovnictví66110000-4Bankovnictví

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P20V00032360

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 01. 2023 11:01Došlo k uveřejnění dokumentu DNS_brany1.cer.
Detail02. 01. 2023 10:52Došlo k uveřejnění dokumentu DNS_brany1.cer.
Detail25. 11. 2021 09:33Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 11. 2021 09:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 05. 2021 08:42Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 04. 2021 13:24Uveřejnění písemné zprávy
Detail15. 03. 2021 02:15Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail05. 03. 2021 09:46Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail07. 01. 2021 17:42Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 12. 2020 08:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


11. 03. 2021 13:5915. 03. 2021 02:13F2021-008842Oznámení o výsledku zadávacího řízení
07. 12. 2020 11:0110. 12. 2020 02:08F2020-043504Oznámení o zahájení zadávacího řízení