Provádění revizí, odborných prohlídek, oprav elektrických zařízení a spotřebičů v objektech ÚP Brno

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provádění revizí, odborných prohlídek, oprav elektrických zařízení a spotřebičů v objektech ÚP Brno

Systémové číslo NEN

N006/21/V00003793

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00003793

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 02. 2021 07:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 03. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je závazek zhotovitele provádět pro objednatele na základě dílčích písemných objednávek: - revize a prohlídky pevné elektrické instalace tzn. suchých elektrických okruhů, mokrých elektrických okruhů (např. koupelen apod.) a elektrických okruhů ve venkovním prostředí (např. vyhřívání okapů, venkovní osvětlení apod.), - elektro revize a prohlídky hromosvodů tzn. zařízení sloužících k ochraně před výbojem atmosférické elektřiny – úderem blesku, - ostatní práce související s odstraněním drobných závad na elektroinstalaci, mj. zjištěných při revizi (např. porušení izolace, závady na systémech ochrany – jističe, chrániče apod.). - následné revize po odstranění drobných závad, - revize elektrických spotřebičů a přívodů dle ČSN 33 1600 ed.2 - revize elektrické instalace strojního zařízení dle ČSN EN 60204-1 ed.2, to vše v objektech v příslušnosti hospodaření objednatele, nacházejících se na území okresů Brno-město a Brno-venkov, včetně budovy sídla Územního pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno a dále areálu na ul. 24. dubna 301, 354, 664 43 Želešice. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je blíže specifikován v článku II. Rámcové smlouvy o dílo (Příloha č. 1 Výzvy).

Kód z číselníku NIPEZ

45310000-3

Název z číselníku NIPEZ

Elektroinstalační práce

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45310000-3

Název z číselníku CPV

Elektroinstalační práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailElektroinstalační práce45310000-3Elektroinstalační práce

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 02. 2021 07:20Uveřejnění zadávacích podmínek