Rámcová dohoda na pořízení, rozvoj a údržbu softwaru pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů v letech 2021 až 2024

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rámcová dohoda na pořízení, rozvoj a údržbu softwaru pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů v letech 2021 až 2024

Systémové číslo NEN

N006/21/V00005000

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-007532

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00005000

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 03. 2021 12:36

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 04. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jitka

Příjmení

Podhůrská

E-mail

jitka.podhurska@cuzk.cz

Telefon 1

+420 284041242

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení, rozvoj a údržbu softwaru pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů v letech 2021 až 2024.

Kód z číselníku NIPEZ

72260000-5

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s programovým vybavením

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72260000-5

Název z číselníku CPV

Služby související s programovým vybavením

Textové pole pro popis místa plnění

CZ Česká republika

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby programového vybavení72260000-5Služby programového vybavení

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 06. 2021 08:33Uveřejnění písemné zprávy
Detail04. 06. 2021 07:55Uveřejnění účastníků
Detail04. 06. 2021 07:55Uveřejnění výsledku
Detail04. 03. 2021 12:50Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail04. 03. 2021 12:48Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 03. 2021 12:36Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


01. 03. 2021 14:1704. 03. 2021 02:03F2021-007532Oznámení o zahájení zadávacího řízení