Rozvoj a aplikační podpora systému Nabídka majetku státu 2021 - 2023

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rozvoj a aplikační podpora systému Nabídka majetku státu 2021 - 2023

Systémové číslo NEN

N006/21/V00006081

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00006081

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 896 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 03. 2021 10:46

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

01. 04. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Růžena

Příjmení

Hrachovcová Kubisková

E-mail

ruzena.hrachovcovakubiskova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776921

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je rozvoj a rozšíření systému Nabídka majetku státu (dále jen „NMS“) o funkcionality dle objednávek objednatele a zajištění servisní podpory NMS, jak je specifikováno v Příloze č. 2 smlouvy – Specifikace předmětu plnění. NMS je definován v Příloze č. 1 smlouvy – Popis systému.

Kód z číselníku NIPEZ

72230000-6

Název z číselníku NIPEZ

Vývoj programového vybavení na zakázku

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72230000-6

Název z číselníku CPV

Vývoj programového vybavení na zakázku

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVývoj programového vybavení na zakázku72230000-6Vývoj programového vybavení na zakázku

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 04. 2021 08:28Uveřejnění účastníků
Detail29. 04. 2021 08:28Uveřejnění výsledku
Detail16. 04. 2021 14:34Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail17. 03. 2021 10:46Uveřejnění zadávacích podmínek