Detail

Základní informace


Úřední název

OHL ŽS, a.s.

IČO

46342796

DIČ

CZ46342796

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Brno

Část obce

Veveří

Ulice

Burešova

Číslo popisné

938

Číslo orientační

17

PSČ

60200

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

337 662 975,10

Nabídková cena bez DPH

279 060 310,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne