Cyklostezka Mačkov

Základní informace


Název zadávacího postupu

Cyklostezka Mačkov

Zadavatel

Obec Mačkov

Systémové číslo NEN

N006/21/V00007665

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-018452

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00007665

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 03. 2021 22:40

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

20. 04. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Hana

Příjmení

Míková

E-mail

starosta@mackov.cz

Telefon 1

+420 724848204

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba cyklostezky mezi obcemi Mačkov a Blatnou. V rámci výstavby budou také realizovány dvě lávky a bude rozšířeno veřejné osvětlení. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností S-pro servis s.r.o., IČ 06016910 (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Projekt je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Kód z číselníku NIPEZ

45233162-2

Název z číselníku NIPEZ

Výstavba cyklistických stezek

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45233162-2

Název z číselníku CPV

Výstavba cyklistických stezek

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýstavba cyklistických stezek45233162-2Výstavba cyklistických stezek

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 05. 2021 07:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 05. 2021 07:57Uveřejnění účastníků
Detail31. 05. 2021 07:56Uveřejnění výsledku
Detail31. 05. 2021 07:49Uveřejnění účastníků
Detail31. 05. 2021 07:49Uveřejnění výsledku
Detail29. 04. 2021 13:22Došlo k uveřejnění dokumentu Oznameni-o-vyberu-Mackov-cyklostezka.pdf.
Detail29. 04. 2021 13:05Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail29. 04. 2021 12:58Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail29. 04. 2021 12:47Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail29. 04. 2021 12:30Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


24. 05. 2021 02:02F2021-018452Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu