Výstavba trafostanice v SOkA Olomouc

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailOdpoved_NEN_p.pdfBlíže nespecifikovaný dokument29. 04. 2021 18:57Dokument není zavirovaný
DetailProjekt_TS.zipVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace26. 04. 2021 13:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 - Krycí list trafostanice Olomouc.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace26. 04. 2021 13:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 - SoD - vzor - ver03_TS.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace26. 04. 2021 13:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 - čestné prohlášení kvalifikace_TS_ver02.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace26. 04. 2021 13:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 4 - 2021021102TS slepy vykaz vymer.xlsVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace26. 04. 2021 13:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 5 - Poddodavatelské schéma_TS.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace26. 04. 2021 13:12Dokument není zavirovaný
DetailRozhodnutí zadavatele a oznámení o výběru dodavatele_trafostanice_p.pdf 04. 06. 2021 22:51Dokument není zavirovaný
DetailVýzva k podání nabídky_TS_ver04_p.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace26. 04. 2021 13:12Dokument není zavirovaný
DetailZáznam o výběru dodavatele_trafostanice.pdfBlíže nespecifikovaný dokument04. 06. 2021 14:17Dokument není zavirovaný

Ostatní dokumenty


Zobrazit detail
DetailOdpoved_2_NEN_p.pdfBlíže nespecifikovaný dokument07. 05. 2021 08:26Dokument není zavirovaný
DetailOdpoved_3_NEN_p.pdfBlíže nespecifikovaný dokument11. 05. 2021 09:17Dokument není zavirovaný
DetailOlomouc archiv pro realizaci staveniště.pdfBlíže nespecifikovaný dokument18. 05. 2021 08:51Dokument není zavirovaný
DetailZápis z prohlídky 14.5.2021_p.pdfBlíže nespecifikovaný dokument14. 05. 2021 14:29Dokument není zavirovaný