Zajištění podpory IS AVISme v letech 2021 - 2025

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění podpory IS AVISme v letech 2021 - 2025

Systémové číslo NEN

N006/21/V00010634

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-019535

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00010634

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 05. 2021 10:47

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 07. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Monika

Příjmení

Košťáková

E-mail

Monika.Kostakova@fs.mfcr.cz

Telefon 1

+420 296854947

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat po dobu 48 měsíců zadavateli technickou podporu systému IS AVISme v prostředí zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

72261000-2

Název z číselníku NIPEZ

Podpora programového vybavení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72261000-2

Název z číselníku CPV

Podpora programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení
DetailSystémové a podpůrné služby72250000-2Systémové a podpůrné služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 01. 2023 12:56Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 02. 2022 14:09Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail15. 10. 2021 15:54Uveřejnění účastníků
Detail15. 10. 2021 15:54Uveřejnění výsledku
Detail15. 10. 2021 15:54Uveřejnění písemné zprávy
Detail19. 07. 2021 14:09Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 07. 2021 14:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 07. 2021 16:21Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 07. 2021 12:24Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 07. 2021 10:00Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


14. 10. 2021 00:00Oznámení o výsledku zadávacího řízení
28. 05. 2021 00:0031. 05. 2021 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení