Objekt sociální rehabilitace, Zlín

Základní informace


Název zadávacího postupu

Objekt sociální rehabilitace, Zlín

Systémové číslo NEN

N006/21/V00013475

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-037224

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00013475

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 05. 2021 11:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 06. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

JUDr.

Jméno

Miloslava

Příjmení

Sedláčková

E-mail

miloslavasedlackova@zlin.eu

Telefon 1

+420 577630424

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je novostavba domu sociální rehabilitace. Jedná se o dva objekty o půdorysných rozměrech 9 x 18 metrů o dvou nadzemních podlažích s částečným zapuštěným suterénem a plochou střechou. Objekty jsou spojeny transparentním proskleným jednopodlažním krčkem o délce 7,5 metrů a hloubce 4 metry. Předmětná stavba bude mít kapacitu 11 jednolůžkových pokojů, z toho 3 pokoje bezbariérově upravené. Součástí stavby je rovněž výstavba zpevněných ploch a oplocení, a dále terénní a sadové úpravy s následnou 5-ti letou péčí.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 10. 2022 13:38Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek č. 2 anonymiz..pdf.
Detail03. 10. 2022 11:28Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail25. 03. 2022 09:22Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail18. 02. 2022 11:01Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail13. 10. 2021 02:06Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail12. 10. 2021 09:34Uveřejnění písemné zprávy
Detail23. 09. 2021 08:39Uveřejnění účastníků
Detail23. 09. 2021 08:39Uveřejnění výsledku
Detail10. 08. 2021 13:27Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail23. 06. 2021 13:35Došlo k uveřejnění dokumentu Seznam nabídek anonymiz..pdf.

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 10. 2021 10:1313. 10. 2021 02:01F2021-037224Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu