Výkon TDS a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce: Stavební úpravy - nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výkon TDS a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce: Stavební úpravy - nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem

Systémové číslo NEN

N006/21/V00014889

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-030052

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00014889

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 700 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 08. 2021 02:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 09. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Růžena

Příjmení

Hrachovcová Kubisková

E-mail

ruzena.hrachovcovakubiskova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776921

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného technického dozoru (TDS) a provádění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci stavby Stavební úpravy – nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem. Výkon TDS zahrnuje průběžný dozor nad přípravou a realizací stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací, dohled a kontrolu nad dodržováním postupu nakládání s odpadem s obsahem azbestu dle metodického návodu ministerstva životního prostředí „Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi“, včetně kontroly správnosti a úplnosti vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků. Výkon koordinátora BOZP zahrnuje veškeré činnosti koordinátora v rámci přípravy a realizace stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Kód z číselníku NIPEZ

71315400-3

Název z číselníku NIPEZ

Stavební kontrola

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71315400-3

Název z číselníku CPV

Stavební kontrola

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební dozor71315400-3Stavební dozor
DetailSlužby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)71317200-5Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 01. 2022 02:26Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail07. 01. 2022 08:10Uveřejnění účastníků
Detail07. 01. 2022 08:10Uveřejnění výsledku
Detail28. 12. 2021 08:02Uveřejnění účastníků
Detail28. 12. 2021 08:02Uveřejnění výsledku
Detail15. 11. 2021 13:45Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail31. 08. 2021 14:15Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 08. 2021 06:41Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail19. 08. 2021 02:12Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail19. 08. 2021 02:12Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


21. 01. 2022 06:5324. 01. 2022 02:21F2022-003293Oznámení o výsledku zadávacího řízení
16. 08. 2021 13:4319. 08. 2021 02:04F2021-030052Oznámení o zahájení zadávacího řízení