Petrovice u Karviné, MK, Lokalita Zámeček - zajištění svahu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Petrovice u Karviné, MK, Lokalita Zámeček - zajištění svahu

Systémové číslo NEN

N006/21/V00015077

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00015077

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 06. 2021 13:04

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 06. 2021 11:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jiří

Příjmení

Zapletal

E-mail

info@dobrazakazka.cz

Telefon 1

+420 774883284

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby týkajícího se zajištění svahu v Petrovicích u Karviné. Jedná se o odstranění havarijního stavu stávající krajnice místní komunikace pod areálem Zámeček u Petrovic. Zajištění stability bude výstavbou nové OZ, která bude zajišťovat bezpečnost provozu dopravy a pohybu chodců na MK, zajištění stability břehového svahu. Součástí stavby bude úprava šířkových poměrů výhybny MK vč. obnovy povrchu v délce cca 31 m.

Kód z číselníku NIPEZ

45233000-9

Název z číselníku NIPEZ

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45233000-9

Název z číselníku CPV

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace45233000-9Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2022 16:52Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 01. 2022 16:43Došlo k uveřejnění dokumentu Skutečně uhrazená cena k VZ 7_2021 - Zajištění svahu Lokalita Zámeček.pdf.
Detail05. 10. 2021 07:05Došlo k uveřejnění dokumentu Smlouva o dílo - Zajištění břehového svahu Petrůvka_redigováno.pdf.
Detail10. 06. 2021 13:04Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.