Úklidy XVI. část 1 - Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49

Základní informace


Název zadávacího postupu

Úklidy XVI. část 1 - Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49

Systémové číslo NEN

N006/21/V00015264

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-024081

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00015264

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 07. 2021 10:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 08. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martina

Příjmení

Königsmarková

E-mail

Martina.Konigsmarkova@fs.mfcr.cz

Telefon 1

+420 296851826

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění Části 1 je provádění úklidových prací v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2 a to v souladu se Smlouvou o provádění úklidových prací uvedenou v Příloze č. 3 ZD 1, se Standardem úklidových služeb a prací uvedeným v Příloze č. 1 ZD 1 a s Plánem úklidu (kde je uveden rozsah a četnost úklidových prací) uvedeným v Příloze č. 2 ZD 1.

Kód z číselníku NIPEZ

90910000-9

Název z číselníku NIPEZ

Úklidové a čisticí služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

90910000-9

Název z číselníku CPV

Úklidové a čisticí služby

Název předmětu

Úklidové služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚklidové služby90910000-9Úklidové služby
DetailÚklid kanceláří90919200-4Úklid kanceláří
DetailČištění oken90911300-9Čištění oken

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 15:48Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 01. 2023 14:55Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail21. 12. 2021 14:12Uveřejnění účastníků
Detail21. 12. 2021 14:11Uveřejnění výsledku
Detail20. 07. 2021 11:31Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 07. 2021 10:45Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail07. 07. 2021 10:43Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 11. 2021 00:00F2021-043759Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
02. 07. 2021 00:0007. 07. 2021 00:00F2021-024081Oznámení o zahájení zadávacího řízení