Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi

Základní informace


Název zadávacího postupu

Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi

Systémové číslo NEN

N006/21/V00015661

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-027601

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00015661

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

7 550 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 07. 2021 14:19

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 08. 2021 11:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů znečištění v areálu bývalé rafinérie Batumi, stanovení ekologických a zdravotních rizik plynoucích z tohoto znečištění, posouzení možností nápravných opatření a vypracování projektové dokumentace sanace a podkladů pro vyhlášení mezinárodního tendru na sanaci lokality. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v Projektovém dokumentu a jeho příloze, který tvoří přílohu č. 1 ZD, a dále je specifikován Strukturovaným rozpočtem, který je přílohou č. 2 ZD. Dále je předmět zakázky definován smlouvou a přílohami zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71351000-3

Název z číselníku NIPEZ

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

71351000-3

Název z číselníku CPV

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Textové pole pro popis místa plnění

Gruzie

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailGeologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum71351000-3Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
DetailTechnické testování, analýza a poradenství71600000-4Technické testování, analýza a poradenství
DetailPoradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí71313000-5Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Místo plnění


CZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 05. 2022 17:34Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek č.1_Dekonta_zveřejnění.pdf.
Detail22. 11. 2021 02:05Uveřejnění písemné zprávy
Detail15. 11. 2021 17:14Uveřejnění účastníků
Detail15. 11. 2021 17:14Uveřejnění výsledku
Detail30. 07. 2021 14:19Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 07. 2021 11:0030. 07. 2021 02:00F2021-027601Oznámení o zahájení zadávacího řízení