Nový domov

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nový domov

Systémové číslo NEN

N006/21/V00016791

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00016791

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

12 569 190,48

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 06. 2021 18:18

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 07. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Michal

Příjmení

Šilhánek

E-mail

m.silhanek@pmadvisory.cz

Telefon 1

+420 602162198

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě rodinného domu. Předmět veřejné zakázky je specifikován touto výzvou k podání nabídky a textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, které tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“).

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 09. 2021 07:55Uveřejnění písemné zprávy
Detail09. 09. 2021 07:52Uveřejnění účastníků
Detail09. 09. 2021 07:52Uveřejnění výsledku
Detail12. 07. 2021 10:28Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 07. 2021 10:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 06. 2021 18:18Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


10. 09. 2021 00:00F2021-032900Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu