NKP SZ Kynžvart – odstranění pařezů po těžbě 2021 – 2. etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

NKP SZ Kynžvart – odstranění pařezů po těžbě 2021 – 2. etapa

Systémové číslo NEN

N006/21/V00027588

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00027588

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 10. 2021 16:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 10. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Ondřej

Příjmení

Cink

E-mail

cink.ondrej@npu.cz

Telefon 1

+420 354691269

Předmět


Popis předmětu

Předmětem díla je odfrézování pařezů a přináležejících kořenových systémů pod úroveň terénu, minimálně 15 cm. V areálu zámku Kynžvart se jedná o část p.p.č. 1929 k.ú. Lázně Kynžvart. Pařezy jsou zbytky vakáceného porostu ne staršího 80 let, převážně jehličnatého s podrostem. Na ploše se nacházejí pařezy průměru od 60 cm do 180 cm. Výška pařezů se pohybuje od 30 do 60 cm nad terén. Jedná se o svažitý pozemek, zvolená technologie nesmí způsobit erozi půdy na svahu. Předpokládá se odstranění min. 250 ks pařezů. Dotčená plocha zámeckého parku se vrací zpět do podoby louky, proto práce musí být provedeny do stavu, který umožní následné zatranění a přejezd traktoru s kladívkovým mulčovačem. Vzniklé hromady (muldy) štěpky (pilin) budou odvezeny mimo plochu na určené místo (cca 1 km od místa pracoviště). Zbytek je požadováno rozhrnout do ztracena. V případě poškození přístupových cest musí být uvedeny zpět do původního stavu. Nabídnutá cena bude obsahovat všechny související náklady (doprava, práce, úklid, oprava cest apod.).

Kód z číselníku NIPEZ

77300000-3

Název z číselníku NIPEZ

Zahradnické služby

Hlavní místo plnění

Karlovarský kraj

Kód z číselníku CPV

77300000-3

Název z číselníku CPV

Zahradnické služby

Textové pole pro popis místa plnění

Areál SZ kynžvart, zámecký park

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailZahradnické služby77300000-3Zahradnické služby

Místo plnění


CZ041Karlovarský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 15:35Uveřejnění účastníků
Detail24. 11. 2022 15:35Uveřejnění výsledku
Detail26. 10. 2021 09:19Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail17. 10. 2021 16:59Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.