Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailPříloha č. 1 Rámcové dohody - Technická specifikace.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 ZD – Dohoda o ochraně obchodního tajemství a ochraně osobních údajů.docZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 ZD – Vzory Čestného prohlášení.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 4 ZD – Tabulka prokazující úroveň kybernetické bezpečnosti dodavatele.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 5 ZD - Závazný návrh Rámcové dohody_final.docZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z1 – Tabulka datových přípojek (typů linek) a typů a počtu telefonních přístrojů pro jednotlivé lokality.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z2 – Tabulka přidělených telefonních čísel (číslovací plán).xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z3 – Nabídka služeb.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z4 – Kontakty pro průzkum lokalit.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ25. 10. 2021 08:06Dokument není zavirovaný