Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

Základní informace


Název zadávacího postupu

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

Systémové číslo NEN

N006/21/V00028569

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-039718

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00028569

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

43 425 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 10. 2021 02:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

29. 11. 2021 13:00

Lhůta pro podání předběžných nabídek

24. 01. 2022 12:00

Lhůta pro podání nabídek

16. 03. 2022 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jakub

Příjmení

Ludvík

E-mail

jakub.ludvik@cuzk.cz

Telefon 1

+420 577577706

Předmět


Popis předmětu

Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. o) ve spojení s § 10e odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících v realizaci předběžných činností, v zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, v realizaci základních energeticky úsporných opatření, zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření, vypracování provozního řádu pro nově instalované zařízení a zaškolení obsluhy, poskytování energetického managementu v objektu a poskytování dalších souvisejících činností a služeb, poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting (EPC). Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektu zrealizuje.

Kód z číselníku NIPEZ

71314000-2

Název z číselníku NIPEZ

Energetika a související služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71314000-2

Název z číselníku CPV

Energetika a související služby

Název předmětu

Energetické a související služby

Textové pole pro popis místa plnění

třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailEnergetické a související služby71314000-2Energetické a související služby

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2021/S 211-553983

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 15:18Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail21. 11. 2022 14:14Uveřejnění písemné zprávy
Detail14. 11. 2022 02:29Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail26. 10. 2022 15:37Uveřejnění účastníků
Detail26. 10. 2022 15:37Uveřejnění výsledku
Detail17. 01. 2022 16:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 10. 2021 09:46Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail29. 10. 2021 02:33Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


09. 11. 2022 10:4414. 11. 2022 02:19F2022-045973Oznámení o výsledku zadávacího řízení
25. 10. 2021 16:3829. 10. 2021 02:26F2021-039718Oznámení o zahájení zadávacího řízení