Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021

Základní informace


Název zadávacího postupu

Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021

Systémové číslo NEN

N006/21/V00030097

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-041523

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00030097

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

08. 11. 2021 19:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 12. 2021 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Linda

Příjmení

Robovská

E-mail

administrace@krutakpartners.cz

Telefon 1

+420 222261468

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je návrh, realizace a zajištění provozu Geoportálu pro diseminaci geografických dat, tedy komplexního systému pro geografickou prezentaci výsledků SLDB 2021 a dalších statistických úloh ČSÚ na webových stránkách ČSÚ (dále také jako „GIS“). Cílem veřejné zakázky je vytvoření implementace geografického portálu Českého statistického úřadu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 a implementace požadavků legislativy. V dlouhodobém horizontu se geografický portál má stát nástrojem pro zpracování a prezentaci dalších geostatistických dat, poskytovaných ČSÚ. Požadavky legislativy zahrnují zejména zákon č. 123/1998 Sb. (INSPIRE) či usnesení Vlády České republiky č. 837 (GeoInfoStrategie) a z Usnesení vlády České republiky k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy. Každá ze zmíněných legislativ vyžaduje prostorové informace ve formě elektronických prostorových (geografických) dat v jednotném souřadnicovém referenčním systému, struktuře, výměnném formátu apod. Předmět plnění bude realizován prostřednictvím dvou smluv, a to smlouvy o dílo na vytvoření GIS a servisní smlouvy, na jejímž základě budou po dokončení aplikace v souladu se smlouvou o dílo poskytovány služby podpory a rozvoje GIS.

Kód z číselníku NIPEZ

72200000-7

Název z číselníku NIPEZ

Programování programového vybavení a poradenské služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72200000-7

Název z číselníku CPV

Programování programového vybavení a poradenské služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProgramování programového vybavení a poradenské služby72200000-7Programování programového vybavení a poradenské služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 03. 2022 16:00Uveřejnění účastníků
Detail15. 03. 2022 15:59Uveřejnění výsledku
Detail07. 12. 2021 16:46Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 11. 2021 19:34Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 11. 2021 02:10F2021-041523Oznámení o zahájení zadávacího řízení