Identity management resortu ČÚZK

Základní informace


Název zadávacího postupu

Identity management resortu ČÚZK

Systémové číslo NEN

N006/21/V00032694

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-045558

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00032694

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 12. 2021 07:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 02. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Ondřej

Příjmení

Procházka

E-mail

Ondrej.Prochazka@cuzk.cz

Telefon 1

+420 284041258

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je vybudování a údržba Identity managementu v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního tak, aby jej mohl Zadavatel bezproblémově a v souladu s vývojem právních a dalších předpisů využívat pro řízení přístupů v IS/projektech resortu v souladu s požadavky VoKB.

Kód z číselníku NIPEZ

72262000-9

Název z číselníku NIPEZ

Vývoj programového vybavení

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72262000-9

Název z číselníku CPV

Vývoj programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení
DetailPoradenství v oblasti programového vybavení72266000-7Poradenství v oblasti programového vybavení
DetailÚdržba a opravy programového vybavení72267000-4Údržba a opravy programového vybavení
DetailVývoj programového vybavení72262000-9Vývoj programového vybavení

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 03. 2023 21:32Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail05. 04. 2022 10:22Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 04. 2022 10:18Uveřejnění účastníků
Detail05. 04. 2022 10:18Uveřejnění výsledku
Detail19. 01. 2022 13:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 01. 2022 12:41Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 01. 2022 15:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 01. 2022 15:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 12. 2021 07:53Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail10. 12. 2021 07:51Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 12. 2021 07:4410. 12. 2021 07:40F2021-045558Oznámení o zahájení zadávacího řízení