Pořízení dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje II.

Systémové číslo NEN

N006/21/V00032865

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-045264

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00032865

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

168 383 448,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 12. 2021 18:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 01. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace dat ZPS, DI a TI pro Digitální technickou mapu Moravskoslezského kraje a dalším souvisejícím plnění, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání prováděcí dokumentace, technické zprávy a poskytnutí odborných konzultací. Blíže viz ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

71354100-5

Název z číselníku NIPEZ

Digitální mapování

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

71354100-5

Název z číselníku CPV

Digitální mapování

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailDigitální mapování71354100-5Digitální mapování

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 02. 2023 07:50Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 04. 2022 23:04Uveřejnění písemné zprávy
Detail01. 04. 2022 20:04Uveřejnění účastníků
Detail01. 04. 2022 20:04Uveřejnění výsledku
Detail14. 01. 2022 14:13Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek (bez účastníků).
Detail07. 12. 2021 18:02Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


04. 12. 2021 00:0007. 12. 2021 00:00F2021-045264Oznámení o zahájení zadávacího řízení