Vzdělávací prvky pro NC, IS a SEV Správy NP Šumava

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vzdělávací prvky pro NC, IS a SEV Správy NP Šumava

Systémové číslo NEN

N006/21/V00033374

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00033374

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

275 351,23

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 12. 2021 08:44

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 01. 2022 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Karolína

Příjmení

Bártů

E-mail

karolina.bartu@npsumava.cz

Telefon 1

+420 388450286

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka není dle § 35 ZZVZ dělena na části. S ohledem na skutečnost, že je veřejná zakázka realizována v rámci 2 projektů financovaných ze Státního fondu životního prostředí, je zakázka pouze z praktických důvodů dělena na část A a část B. Předmětem plnění je pořízení vzdělávacích prvků pro návštěvnická centra, informační střediska a střediska environmentální výchovy Správy NP Šumava. Část A Předmětem části A je pořízení těchto vzdělávacích prvků: - Venkovní vzdělávací prvky (tématické pulty s frotáží) - Modely živočichů - Rozšíření stávajících expozic (puzzle, raznice, interaktivní panel) Konkrétní specifikace jednotlivých položek předmětu plnění včetně obecných požadavků je uvedena v Příloze 2a – „Podrobná specifikace díla_projekt 152“. Tato část veřejné zakázky je realizována a spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci projektu č. 152 „Nové expoziční prvky v návštěvnických centrech a informačních střediscích Správy NP Šumava“ – registrační číslo: 1200500041 Část B Předmětem části B je pořízení těchto vzdělávacích prvků: - Puzzle dle tématiky - Frotáže (téma dřeviny a stopy) - Raznice (téma savci, ptáci, houby a listy) Konkrétní specifikace jednotlivých položek předmětu plnění včetně obecných požadavků je uvedena v Příloze 2b – „Podrobná specifikace díla_projekt 153“. Tato část veřejné zakázky je realizována a spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci projektu č. 153 s názvem „Soutěže a specifické vzdělávací programy v Národním parku Šumava“ (registrační číslo: 1200500018)

Kód z číselníku NIPEZ

37000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

37000000-8

Název z číselníku CPV

Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství

Název předmětu

Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství

Textové pole pro popis místa plnění

- Část A: NC Srní, NC Kvilda, NC Idina Pila - Část B: Správa Národního parku Šumava, 1. Máje 260, 385 01, Vimperk

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství37000000-8Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 09. 2023 12:24Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail19. 09. 2023 12:23Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 01. 2022 11:34Uveřejnění účastníků
Detail28. 01. 2022 11:34Uveřejnění výsledku
Detail10. 01. 2022 11:13Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail17. 12. 2021 08:44Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.