Informační systém operačního řízení - Zdravotnická záchranná služba MSK

Základní informace


Název zadávacího postupu

Informační systém operačního řízení - Zdravotnická záchranná služba MSK

Systémové číslo NEN

N006/21/V00033495

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-046676

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00033495

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

10 590 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 12. 2021 13:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 01. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nového informačního systému operačního řízení pro uživatele (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje), tj. dílo spočívající ve vývoji a integraci Informačního systému operačního řízení. Součástí díla je také: a) zpracování a dodání bezpečnostní studie, b) zpracování a dodání realizačního projektu, c) případná dodávka hardwarového vybavení, pokud bude dodávka HW nutná ve smyslu odst. 4.1.2 přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Technická specifikace), d) dodávka všech nutných licencí pro realizaci díla, e) odborná montáž, f) vývoj a instalace software, g) veškeré služby související se zavedením a zprovozněním systému, h) zajištění funkčnosti systému, i) zpracování dokumentace a zaškolení obsluhy, j) zkušební provoz dodaného informačního systému, Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

72268000-1

Název z číselníku NIPEZ

Poskytování programového vybavení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

72268000-1

Název z číselníku CPV

Poskytování programového vybavení

Název předmětu

Dodávka programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailDodávka programového vybavení72268000-1Dodávka programového vybavení

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 01. 2024 09:45Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 01. 2024 09:45Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 02. 2023 08:29Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 08. 2022 22:13Uveřejnění písemné zprávy
Detail03. 07. 2022 22:32Uveřejnění účastníků
Detail03. 07. 2022 22:32Uveřejnění výsledku
Detail24. 01. 2022 15:23Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek (bez účastníků ).
Detail14. 01. 2022 17:16Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 12. 2021 13:21Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


13. 12. 2021 00:0016. 12. 2021 00:00F2021-046676Oznámení o zahájení zadávacího řízení