Přístavba, nástavba a stavební úpravy - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Základní informace


Název zadávacího postupu

Přístavba, nástavba a stavební úpravy - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Systémové číslo NEN

N006/21/V00033976

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-005490

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

25 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

17. 01. 2022 09:00

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

30. 12. 2021 13:18

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 01. 2022 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Luboš

Příjmení

Novosad

E-mail

lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Telefon 1

+420 775437017

Předmět


Popis předmětu

V rámci plnění dojde k vybudování třípodlažního spojovacího krčku včetně výtahu, který zajistí bezbariérovost a komfortní spojení mezi oběma budovami na úrovni jednotlivých podlaží. Navrhovaná přístavba k budově B2 a nástavba přístavby budovy B3 zvýší počty učeben v areálu školních budov. Nástavba vícepodlažního krčku umožní vnitřní komunikační propojení obou budov mezi jednotlivými podlažími. Přístavbou evakuačního výtahu bude zajištěna i vnitřní bezbariérová komunikace mezi oběma budovami. Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr. Zadavatel realizuje výběr zhotovitele v rámci projektu: Přístavba, nástavba a stavební úpravy – bezbariérové propojení budov B2 a B3, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Číslo žádosti: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011729 Název programu: Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy: 06_18_108 Název výzvy: 86. Výzva IROP - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života - SC 2.4

Kód z číselníku NIPEZ

45454100-5

Název z číselníku NIPEZ

Restaurátorské práce

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

45454100-5

Název z číselníku CPV

Restaurátorské práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailRekonstrukce budov45454100-5Rekonstrukce budov

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Webová adresa profilu zadavatele mimo NEN

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredni-skola-zakladni-s

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 02. 2022 02:10Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail03. 02. 2022 09:21Uveřejnění písemné zprávy
Detail17. 01. 2022 09:15Uveřejnění o zrušení
Detail30. 12. 2021 13:18Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


03. 02. 2022 09:4204. 02. 2022 02:04F2022-005490Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu