Soutěž o návrh Rekonstrukce bývalé věznice Uherské Hradiště

Základní informace


Název zadávacího postupu

Soutěž o návrh Rekonstrukce bývalé věznice Uherské Hradiště

Systémové číslo NEN

N006/22/S00000005

Aktuální stav ZP

Zadán

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-033696

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22S00000005

Druh zadávacího postupu

Otevřená soutěž o návrh

Specifikace zadávacího řízení

Soutěž o návrh

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 08. 2022 15:15

Specifikace podání


Lhůta pro podání návrhů

04. 11. 2022 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Opletalová

E-mail

Jana.Opletalova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 542163482

Předmět


Popis předmětu

Předmětem soutěže je rekonstrukce a změna využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti (přesná lokalizace je uvedena v podkladových materiálech). Areál je památkově chráněný. Areál bývalé věznice v Uherském Hradišti bude využit pro dva základní okruhy funkční náplně: Dislokace státních institucí rezortu Ministerstva spravedlnosti: Okresní soud v Uherském Hradišti, Okresní státní zastupitelství v Uherském Hradišti, Probační a mediační služba ČR, pracoviště Uherské Hradiště Umístění „Muzea totality“ Úkolem soutěžících je jasně definovat veškeré prostory všech budoucích uživatelů budovy tak, aby celková koncepce řešení odpovídala svým pojetím nejnovějším trendům i požadavkům orgánů ochrany památek. Naplnit požadavky na uspořádání části VIP prostor, prostor se zvláštním režimem apod. Dodržet prostorové požadavky budoucích uživatelů zakotvené v „Dohodě o rozsahu prostor pro potřeby vybudování tzv. muzea totality“ uzavřené dne 7. 9. 2017 mezi ČR – Ministerstvem kultury, městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a ČR – Okresním soudem v Uherském Hradišti. Předmětem soutěže není návrh vnitřních ani vnějších expozic „Muzea totality“.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Architektonické a související služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 11. 2022 14:35Uveřejnění účastníků
Detail21. 11. 2022 14:35Uveřejnění výsledku
Detail24. 10. 2022 11:47Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail24. 10. 2022 11:40Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail18. 10. 2022 16:44Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail10. 10. 2022 13:17Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail05. 10. 2022 09:56Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail23. 09. 2022 17:06Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail22. 08. 2022 15:27Uveřejnění soutěžní dokumentace
Detail22. 08. 2022 15:15Uveřejnění soutěžní dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 08. 2022 02:2219. 08. 2022 16:37F2022-033696Oznámení o zahájení soutěže o návrh