Výběr dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na úseku linky S1 Opava východ – Ostrava-Svinov na trati 321

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výběr dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na úseku linky S1 Opava východ – Ostrava-Svinov na trati 321

Systémové číslo NEN

N006/22/V00001767

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-004012

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00001767

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

236 028 563,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

17. 07. 2023 00:00

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 01. 2022 11:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 07. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Lenka

Příjmení

Haroková

E-mail

harokova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem nabídkového řízení je zajištění dopravní obslužnosti dopravcem zadavateli veřejnou drážní osobní dopravou na úseku linky S1 Opava východ - Ostrava-Svinov na trati 321 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice v souladu s plánem dopravní obslužnosti dle ZoVS a v souladu s dalšími ustanoveními ZoVS, a to v období bezprostředně následujícím po ukončení platnosti části smlouvy definované v čl. 15 písm. B smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou evidenční číslo 00607/2019/DSH, tj. od 10. 12. 2023 do konce platnosti jízdního řádu 2026/2027, v případě, že bude smlouva uzavřena do 31. 8. 2023. Bližší informace lze nalézt v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

60210000-3

Název z číselníku NIPEZ

Služby veřejné železniční dopravy

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

60210000-3

Název z číselníku CPV

Služby veřejné železniční dopravy

Název předmětu

Služby veřejné železniční dopravy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby veřejné železniční dopravy60210000-3Služby veřejné železniční dopravy

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 08. 2023 09:55Uveřejnění písemné zprávy
Detail18. 07. 2023 14:23Uveřejnění o zrušení
Detail18. 07. 2023 09:47Uveřejnění zadávacích podmínek18. 07. 2023 10:11Ing. Iveta Procházková
Detail29. 06. 2023 11:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 06. 2023 10:11Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 06. 2023 10:11Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 05. 2023 10:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 03. 2023 13:23Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 09. 2022 15:42Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail13. 09. 2022 15:39Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 01. 2022 00:0026. 01. 2022 00:00F2022-004567Oznámení o zahájení zadávacího řízení