„Posílení vodárenské soustavy Obec Kynice“

Základní informace


Název zadávacího postupu

„Posílení vodárenské soustavy Obec Kynice“

Zadavatel

Obec Kynice

Systémové číslo NEN

N006/22/V00002005

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00002005

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 113 750,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 02. 2022 10:46

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 02. 2022 14:45

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Jaroslava

Příjmení

Smetanová

E-mail

kynice@tiscali.cz

Telefon 1

+420 606477379

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této VZMR je vyhloubení průzkumného vrtu KY-1 a následné přebudování na studnu KY-1, propojení této studny do nového vodojemu 20 m3 včetně napojení nové studny a vodojemu na zdroj elektrické energie, instalace úpravny vody na odstranění železa a manganu a trubní propojení na stávající obecní vodovod.

Kód z číselníku NIPEZ

45262200-3

Název z číselníku NIPEZ

Zakládací práce a vrtání studní

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

45262200-3

Název z číselníku CPV

Zakládací práce a vrtání studní

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZakládací práce a vrtání studní45262200-3Zakládací práce a vrtání studní

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 14:15Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 03. 2022 13:06Uveřejnění účastníků
Detail07. 03. 2022 13:06Uveřejnění výsledku
Detail25. 02. 2022 13:44Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail01. 02. 2022 10:46Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.