Systémová podpora a správa informační infrastruktury Státního úřadu inspekce práce

Základní informace


Název zadávacího postupu

Systémová podpora a správa informační infrastruktury Státního úřadu inspekce práce

Systémové číslo NEN

N006/22/V00002282

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ano

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-047132

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00002282

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 880 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 02. 2022 11:04

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 02. 2022 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Tejkal

E-mail

zakazky@akfiala.cz

Telefon 1

+420 541211528

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je poskytování systémové podpory a služeb spočívajících v zabezpečení servisu a správy databázové infrastruktury, příslušného HW, operačních systémů, zejména OS Linux, DB Informix a souvisejících aplikací, včetně jejich zálohování a případné obnovy po havárii. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zabezpečení servisu a správy serverové a síťové infrastruktury a aplikací zadavatele, zejména produktů Microsoft, Certifikační autority SÚIP a systémů a aplikací potřebných pro provoz informačních systémů, včetně jejich zálohování a případné obnovy po havárii. Předmět plnění všech částí veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

Kód z číselníku NIPEZ

72253200-5

Název z číselníku NIPEZ

Systémová podpora

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

72253200-5

Název z číselníku CPV

Systémová podpora

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 03. 2022 09:30Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 02. 2022 15:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 02. 2022 11:06Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail10. 02. 2022 11:04Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 03. 2022 08:5128. 03. 2022 02:12F2022-011239Oznámení o výsledku zadávacího řízení
07. 02. 2022 16:0510. 02. 2022 02:05F2022-005916Oznámení o zahájení zadávacího řízení