Stavební úpravy KD Střeň č.p. 19

Základní informace


Název zadávacího postupu

Stavební úpravy KD Střeň č.p. 19

Zadavatel

Obec Střeň

Systémové číslo NEN

N006/22/V00002329

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00002329

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 02. 2022 11:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 03. 2022 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Michal

Příjmení

Jaroš

E-mail

projekty2@timoris.cz

Telefon 1

+420 723627900

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky při stavebních úpravách kulturního domu, který se nachází v zastavěném území obce Střeň a slouží svému účelu a užívání. Na řešeném objektu budou v rámci objektu SO1 provedeny stavební úpravy se změnou dispozice části pódia, kde dojde k jeho rozdělení a vzniku nové klubovny v části 2NP a nové části se schodištěm. V přízemním prostoru budou nahrazeny dřevěné prvky nosné konstrukce prvky betonovými. Přízemí bude nyní vizuálně rozděleno nosnými sloupy pro přístavbu 2NP. Dřevěné obložené bude nahrazeno vyzděním z cihel PP s přiznanými spárami. Stěny sloupů budou omítnuty a opatřeny nátěrem bílé barvy. Nová nosná stěna a nosné sloupy v 1NP budou také omítnuty a opatřeny nátěrem bílé barvy, tak aby co nejvíce odpovídali dosavadnímu vzhledu vnitřních prostor.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění zakázky je obec Střeň, konkrétně adresa Střeň č. p. 19, 783 32 Střeň, parc. č. 178, k.ú. Střeň [701416].

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 05. 2022 10:23Uveřejnění účastníků
Detail30. 05. 2022 10:22Uveřejnění výsledku
Detail24. 05. 2022 12:21Uveřejnění účastníků
Detail24. 05. 2022 12:21Uveřejnění výsledku
Detail22. 04. 2022 08:58Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail07. 04. 2022 11:12Uveřejnění oznámení o vyloučení dodavatele
Detail02. 03. 2022 20:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 02. 2022 14:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 02. 2022 15:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 02. 2022 17:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.