VÝPRACHTICE - ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ VLČÍ DŮL

Základní informace


Název zadávacího postupu

VÝPRACHTICE - ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ VLČÍ DŮL

Systémové číslo NEN

N006/22/V00004518

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00004518

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 04. 2022 22:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 05. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jitka

Příjmení

Benešová

Titul za jménem

MBA

E-mail

benesova@mprojektcz.cz

Telefon 1

+420 463035021

Telefon 2

+420 603963254

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vybudování trvalé stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby vodního díla - vrtané studny VH-4/1 jako doplňkového zdroje vody pro veřejné zásobování a převedení průzkumného vrtu VH-4 do kategorie vodních děl, který bude sloužit jako monitorovací, regenerace stávajících jímacích objektů a instalace nové technologie ve vodojemu pro odstranění radonu dle projektové dokumentace „VÝPRACHTICE – ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠTĚ VLČÍ DŮL A ZAJEČÍN - A. PRAMENIŠTE VLČÍ DŮL" zpracované obchodní společností FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČO: 04678982, zastoupené RNDr. Svatoplukem Šedou, jednatelem a odborně způsobilou osobou v hydrologii a sanační hydrogeologii a Ing. Šárkou Kerclovou, autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT TV02 070627 v 07/2020.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 19:50Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail12. 07. 2022 22:37Uveřejnění účastníků
Detail12. 07. 2022 22:36Uveřejnění výsledku
Detail15. 06. 2022 22:12Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail30. 05. 2022 11:31Došlo k uveřejnění dokumentu ANONYMIZOVANÝ SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK.
Detail11. 05. 2022 14:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 05. 2022 14:50Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 05. 2022 14:48Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail28. 04. 2022 22:27Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 07. 2022 02:04F2022-026312Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu