Obec Výprachtice

Základní informace


Úřední název

Obec Výprachtice

IČO

00279765

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 736535787

Telefon 2

+420 465391132

WWW

www.obec-vyprachtice.cz

E-mail

starosta@obec-vyprachtice.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Výprachtice

Část obce

Výprachtice

Číslo popisné

3

PSČ

56134

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053

Bankovní spojení


Číslo účtu

1326985369

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost