Nákup židlí č. 9 (DVZŽ 09/2022)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup židlí č. 9 (DVZŽ 09/2022)

Systémové číslo NEN

N006/22/V00006056

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00006056

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

755 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 04. 2022 11:08

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Veronika

Příjmení

Piskořová

E-mail

veronika.piskorova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192130

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění dílčí VZ je dodávka židlí vč. dopravy na jednotlivá místa plnění, montáže v místech plnění, balného a 1x ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky a montáže. Zapojenými subjekty resortního systému centralizovaného zadávání jsou ČSSZ, ÚPČR a SÚIP.

Kód z číselníku NIPEZ

39110000-6

Název z číselníku NIPEZ

Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

39110000-6

Název z číselníku CPV

Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

Název předmětu

Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění dílčí VZ je území České republiky. Konkrétní místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru návrhu kupní smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSedadla, židle a související výrobky a jejich díly39110000-6Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P20V00024217

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 14:03Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 03. 2023 10:35Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail22. 04. 2022 11:08Uveřejnění účastníků
Detail22. 04. 2022 11:08Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.