Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí

Systémové číslo NEN

N006/22/V00008274

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-018648

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00008274

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 05. 2022 12:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 06. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Růžena

Příjmení

Hrachovcová Kubisková

E-mail

ruzena.hrachovcovakubiskova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776921

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu oprávněného) při vymáhání pohledávek ÚZSVM a při vymáhání pohledávek dalších organizačních složek státu. Závazek zakotvuje nejzákladnější a nejstěžejnější smluvní podmínky, jako dodržování zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „EŘ“), provádění výplaty v pevně stanovené době, popis kroků při zasílání oznámení o skončení exekuce, prověřování relevantních skutečností, zasílání přehledů pro potřeby územních pracovišť a zavedení zvláštních pravidel komunikace.

Kód z číselníku NIPEZ

79100000-5

Název z číselníku NIPEZ

Právní služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79100000-5

Název z číselníku CPV

Právní služby

Název předmětu

Právní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPrávní služby79100000-5Právní služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 11. 2022 03:32Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail11. 11. 2022 10:43Uveřejnění účastníků
Detail11. 11. 2022 10:42Uveřejnění výsledku
Detail11. 11. 2022 10:15Uveřejnění účastníků
Detail11. 11. 2022 10:15Uveřejnění výsledku
Detail12. 10. 2022 07:10Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 06. 2022 14:45Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 05. 2022 12:34Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 05. 2022 12:33Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


11. 11. 2022 12:3014. 11. 2022 02:29F2022-046442Oznámení o výsledku zadávacího řízení
12. 05. 2022 13:0516. 05. 2022 02:09F2022-018648Oznámení o zahájení zadávacího řízení