ÚP ÚL - Ošetřování zeleně a údržba pozemků - OOP Teplice

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Ošetřování zeleně a údržba pozemků - OOP Teplice

Systémové číslo NEN

N006/22/V00008544

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00008544

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

347 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 04. 2022 11:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 05. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činností spočívajících v ošetřování, péči a údržbě zeleně na vymezených pozemcích ve vlastnictví České republiky, s nimiž je zadavatel příslušný hospodařit v soudním okrese Teplice. 1.1. V rámci požadovaných služeb budou účastníkem prováděny tyto druhy činností: - sekání travního porostu s výškou pokosu do 20 cm do sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; - sekání travního porostu s výškou pokosu do 20 cm ve svahu od sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; - sekání travního porostu s výškou pokosu nad 20 cm do sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; - sekání travního porostu s výškou pokosu nad 20 cm ve svahu od sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; - jednorázové shrabání listí z trávníku včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; - řez keřů, živých plotů nebo stěn včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; - prořez větví stromů, vyžínání keřových skupin, kácení náletových dřevin včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; - odstraňování plevelů, pokosení ruderálního porostu včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu. 1.2. Dílčí plnění zakázky bude realizováno postupně na základě jednotlivých písemných objednávek vystavených objednatelem, které budou obsahovat zejména: - specifikaci požadovaných prací a druhů prováděných činností; - vymezení identifikačních údajů pozemků; - lhůtu pro provedení objednaných prací a předání pozemků v místě plnění bez vad a nedodělků; - nejvýše přípustnou cenu dílčí části plnění zakázky odvozenou z jednotkových nabídkových cen. 1.3. Aktuální seznam pozemků včetně jejich podrobné specifikace, na nichž bude prováděno plnění zakázky, je uveden v příloze č. 2 této Výzvy. Počet vymezených pozemků a jejich celková výměra se v čase mění. Z tohoto důvodu může v průběhu trvání smlouvy dojít ke zvýšení či snížení počtu pozemků a jejich výměr oproti stavu uvedenému v příloze č. 2 této Výzvy. dále viz přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

77314000-4

Název z číselníku NIPEZ

Služby při údržbě pozemků

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

77314000-4

Název z číselníku CPV

Služby při údržbě pozemků

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky budou pozemky v soudním okrese Teplice situované zejména v katastrálních územích Teplice, Sobědruhy, Nová Ves u Teplic, Teplice-Řetenice, Teplice-Trnovany a Bílina. Podrobné specifikace, na nichž bude prováděno plnění zakázky,

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby při údržbě pozemků77314000-4Služby při údržbě pozemků
DetailProřezávání stromů77341000-2Prořezávání stromů
DetailSlužby související s odstraňováním plevele77312000-0Služby související s odstraňováním plevele

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 05. 2022 09:33Uveřejnění účastníků
Detail19. 05. 2022 09:32Uveřejnění výsledku
Detail26. 04. 2022 10:07Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 04. 2022 10:06Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail26. 04. 2022 09:38Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 04. 2022 09:39Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 04. 2022 09:30Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 04. 2022 09:21Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 04. 2022 08:56Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 04. 2022 08:56Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.