ÚP ÚL - zajištění servisu telefonní ústředny a vnitřních rozvodů TS OOP Liberec

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - zajištění servisu telefonní ústředny a vnitřních rozvodů TS OOP Liberec

Systémové číslo NEN

N006/22/V00008990

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00008990

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

250 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 04. 2022 14:52

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 05. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je: 1. A) - každodenní diagnostika provozu digitálního komunikačního systému AT&T Definity G3iV3 a příslušenství, jednotlivých poboček, odchozích a příchozích linek do veřejné telekomunikační sítě (dále jen „VTS“) prostřednictvím modemu dálkové údržby, - vedení a průběžná aktualizace stavu účastnické databáze, měsíční zpracování a vyhodnocení tarifikace hovorného – 34 aktivních linek podléhajících tarifikaci (tarifikací SW ATECO či SW obdobného); zaslání výstupního souboru typu MS Excel objednateli do 5. pracovního dne následujícího měsíce, - spolupráce s provozovatelem VTS při řešení provozu a vedení do VTS, 1. B) - odstraňování poruch s touto garancí termínů:  odstraňování vzniklých poruch, které by znemožnily provoz celého komunikačního systému – do 4 hodin po jejich nahlášení v době pracovních dnů a do 12 hodin v době pracovního volna, pracovního klidu a ve svátek,  odstraňování vzniklých poruch, které by částečně znemožnily provoz komunikačního systému – do 24 hodin po jejich nahlášení. viz dále přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

50334130-5

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba telefonních ústředen

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

50334130-5

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba telefonních ústředen

Název předmětu

Opravy a údržba telefonních ústředen

Textové pole pro popis místa plnění

Administrativní budova Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 1 – Staré Město.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOpravy a údržba telefonních ústředen50334130-5Opravy a údržba telefonních ústředen

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2023 13:11Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 01. 2023 13:11Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 01. 2023 13:11Uveřejnění účastníků
Detail03. 01. 2023 13:11Uveřejnění výsledku
Detail30. 12. 2022 11:09Došlo k uveřejnění dokumentu výpověď k 31.12.2022.pdf.
Detail04. 07. 2022 14:28Uveřejnění účastníků
Detail04. 07. 2022 14:28Uveřejnění výsledku
Detail21. 04. 2022 14:52Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.