ÚP ÚL - "oprava osvětlení na chodbách a schodištích budovy čp. 389 Česká Lípa

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - "oprava osvětlení na chodbách a schodištích budovy čp. 389 Česká Lípa

Systémové číslo NEN

N006/22/V00012129

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00012129

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

305 800,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 05. 2022 12:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 06. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

1. Předmět plnění veřejné zakázky: • demontáž stávajících osvětlovacích těles • montáž nových LED osvětlovacích těles, včetně případné úpravy rozvodů NN a připojení těles na tento elektrický rozvod • ekologická likvidace odpadu viz přílohy v systému

Kód z číselníku NIPEZ

50710000-5

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba elektrického a mechanického vybavení budov

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

50710000-5

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba elektrického a mechanického vybavení budov

Název předmětu

Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou chodby a další místnosti 1. PP – 2. NP a schodiště 1. NP – 3. NP administrativní budovy ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, Česká Lípa.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOpravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací50710000-5Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 10. 2022 13:50Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 10. 2022 13:48Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 06. 2022 09:45Uveřejnění účastníků
Detail30. 06. 2022 09:45Uveřejnění výsledku
Detail30. 06. 2022 09:38Uveřejnění účastníků
Detail30. 06. 2022 09:34Uveřejnění výsledku
Detail13. 06. 2022 13:17Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail13. 06. 2022 13:16Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail23. 05. 2022 12:08Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.