Detail

Základní informace


Úřední název

HR Elektro s.r.o.

IČO

01684141

DIČ

CZ01684141

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Ulice

Karla Engliše

Číslo popisné

3201

Číslo orientační

6

PSČ

15000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

230 375,53

Nabídková cena bez DPH

190 393,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne