Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců II.

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailPříloha č. 1 Rámcové dohody - Technická specifikace a její relevantní přílohy.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 ZD - Prohlášení o mlčenlivosti.docZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 ZD - Vzory čestného prohlášení.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 4 ZD - Příloha kybernetické bezpečnosti.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 5 ZD - Návrh Rámcové dohody.docZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z1 – Tabulka datových přípojek (typů linek) a typů a počtu telefonních přístrojů pro jednotlivé lokality.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z2 – Tabulka přidělených telefonních čísel (číslovací plán).xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z3 – Nabídka služeb.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný
DetailPříloha Z4 – Kontakty pro průzkum lokalit.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ23. 05. 2022 11:06Dokument není zavirovaný