Analyzátor pro stanovení CHNS-Cl+O v organických matricích různého původu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Analyzátor pro stanovení CHNS-Cl+O v organických matricích různého původu

Systémové číslo NEN

N006/22/V00014383

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-035455

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00014383

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 06. 2022 14:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 06. 2022 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jiří

Příjmení

Hájek

Titul za jménem

MBA

E-mail

Jiri.Hajek@unicre.cz

Telefon 1

+420 471122237

Telefon 2

+420 736506156

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje Analyzátor CHNS-Cl+O v organických matricích různého původu dle minimální technické specifikace popsané v Příloze č.1 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

38432000-2

Název z číselníku NIPEZ

Analytické přístroje

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

38432000-2

Název z číselníku CPV

Analytické přístroje

Název předmětu

Analytické přístroje

Textové pole pro popis místa plnění

ORLEN UniCRE, a.s. Areál Chempark Záluží 436 70 Litvínov

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailAnalytické přístroje38432000-2Analytické přístroje

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 15:29Uveřejnění účastníků
Detail25. 01. 2023 15:29Uveřejnění výsledku
Detail02. 01. 2023 09:03Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail06. 09. 2022 09:53Uveřejnění písemné zprávy
Detail31. 08. 2022 15:31Uveřejnění účastníků
Detail31. 08. 2022 15:31Uveřejnění výsledku
Detail31. 08. 2022 15:29Uveřejnění účastníků
Detail31. 08. 2022 15:29Uveřejnění výsledku
Detail08. 08. 2022 14:18Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail02. 08. 2022 11:10Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


05. 09. 2022 00:00Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu