Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj

Základní informace


Název zadávacího postupu

Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj

Systémové číslo NEN

N006/22/V00014477

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-021861

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00014477

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

79 167 858,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 06. 2022 11:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 08. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je implementace jednotného personálního a mzdového systému pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje a jeho 208 příspěvkových organizací, který bude provozován jako cloudová služba. Předmětem plnění je současně poskytování služeb servisní a technické podpory a služeb rozvoje dle individuálních potřeb zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

72260000-5

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s programovým vybavením

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

72260000-5

Název z číselníku CPV

Služby související s programovým vybavením

Název předmětu

Služby programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby programového vybavení72260000-5Služby programového vybavení

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 12. 2022 22:47Uveřejnění písemné zprávy
Detail09. 12. 2022 17:07Uveřejnění účastníků
Detail09. 12. 2022 17:07Uveřejnění výsledku
Detail15. 09. 2022 12:36Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek (bez účastníků).
Detail03. 08. 2022 16:44Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 08. 2022 14:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 07. 2022 13:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 07. 2022 15:15Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 07. 2022 16:31Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 07. 2022 12:21Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


04. 06. 2022 00:0007. 06. 2022 00:00F2022-021861Oznámení o zahájení zadávacího řízení