ÚP ÚL - výkon TDS při realizaci akce "Stavební úpravy-nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem"

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - výkon TDS při realizaci akce "Stavební úpravy-nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem"

Systémové číslo NEN

N006/22/V00015708

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00015708

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 06. 2022 12:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2022 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby „Stavební úpravy-nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem“. Výkon TDS zahrnuje průběžný dozor nad přípravou a realizací stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací. Stavební úpravy spočívají ve výměně lehkého obvodového pláště sedmipodlažní administrativní budovy č.p. 3129 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem. Plánované stavební úpravy obsahují výměnu 2 640 m2 pláště budovy tak, aby parametry objektu odpovídaly současným požadavkům. Vše se bude provádět za nepřerušovaného provozu administrativní budovy. V objektu sídlí kromě ÚZSVM ještě 4 organizační složky státu a dva odbory Magistrátu města Ústí nad Labem. Původní obvodový plášť bude po zvolených úsecích demontován a postupně nahrazován novým obvodovým pláštěm. V rámci stavby bude rekonstruován i hromosvodný systém budovy. Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace zpracované firmou BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., IČO: 05359678. Předpokládaná cena stavební části díla je 115 mil. Kč bez DPH, stavba je plně financovaná ze státního rozpočtu. Stavební povolení č.j. MMUL/SO/S/253867/2018/MarJ bylo vydáno Magistrátem města Ústí nad Labem dne 4. 10. 2018, platnost byla prodloužena dne 26. 10. 2020. Stavba byla zahájena v 02/2022 a nyní probíhají přípravné práce. S ohledem na náročnost organizace stavby zadavatel vyžaduje průběžný dohled zkušeného TDS. Požadavkem je kontrola stavby minimálně 2x týdně, předávání a přebírání staveniště, organizování kontrolních dnů stavby, odborné poradenství v oblasti platných či obecně uznávaných norem a směrnic, které mohou mít dopad na provádění stavby a případně na změny stavby. Zadavatel také požaduje znalost práce se stavebními rozpočty zpracovanými v cenových soustavách URS/RTS apod. pro zajištění kontroly fakturace nebo pro projednávání změn stavby. Podrobná specifikace výkonu TDS je uvedena v závazném návrhu příkazní smlouvy (příloha č. 3). 2. Termín plnění Plnění této veřejné zakázky bude zahájeno po nabytí účinnosti příkazní smlouvy, a to na základě písemné výzvy zadavatele a bude ukončeno kolaudací stavby. Předpokládané ukončení stavby je 10/2024. POZOR! Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění dne 12. července 2022 v 10:00 hod. v místě plnění veřejné zakázky na adrese Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem. Kontaktní osobou je Ing. Aleš Hlaváček tel.: 416 921 483 nebo 734 788 602, e-mail: ales.hlavacek@uzsvm.cz.

Kód z číselníku NIPEZ

71315400-3

Název z číselníku NIPEZ

Stavební kontrola

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71315400-3

Název z číselníku CPV

Stavební kontrola

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je administrativní budova sídla ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební dozor71315400-3Stavební dozor

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 03. 2023 08:42Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail31. 01. 2023 14:31Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 12. 2022 10:22Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail23. 11. 2022 08:00Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 10. 2022 15:06Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 08. 2022 13:33Uveřejnění účastníků
Detail02. 08. 2022 13:32Uveřejnění výsledku
Detail01. 08. 2022 13:18Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail01. 08. 2022 13:16Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 06. 2022 12:11Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.