Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická

Systémové číslo NEN

N006/22/V00017754

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-026489

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00017754

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

73 151 582,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 07. 2022 11:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 09. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla je realizace stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická. Jedná se o rekonstrukci silnice II/478 a III/47811, ul. Mitrovická v souvislé délce cca 3,311 km, v úseku křižovatky se silnici I/58 ul. Plzeňská po křižovatku se silnici III/4705 ul. Rudé armády. Délka úseku silnice II/478 (křiž. I/58 ul. Plzeňská – křiž. ul. Krmelínská) činí 0,297 km. Délka navazujícího úseku silnice III/47811 (křiž. ul. Krmelínská – křiž. ul. Rudé Armády) činí 3,014 km. Blíže viz ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 16:11Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 02. 2024 16:10Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail12. 02. 2024 16:09Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail26. 01. 2024 10:02Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail18. 08. 2023 12:43Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail24. 01. 2023 19:13Uveřejnění písemné zprávy
Detail24. 01. 2023 19:12Uveřejnění účastníků
Detail24. 01. 2023 19:11Uveřejnění výsledku
Detail22. 09. 2022 16:27Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek (bez účastníků).
Detail15. 09. 2022 16:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


11. 07. 2022 00:0011. 07. 2022 00:00F2022-026489Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu