Dynamický nákupní systém na zajištění tlumočnických služeb

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém na zajištění tlumočnických služeb

Systémové číslo NEN

N006/22/V00019412

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-029731

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00019412

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 07. 2022 09:40

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

06. 09. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martina

Příjmení

Dvořáková

E-mail

martina.dvorakova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je zajištění tlumočnických služeb z českého jazyka (ČJ) do anglického jazyka (AJ) a naopak, na akcích útvarů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Bude se jednat o odborné tlumočení (zaměřené např. na problematiku EU fondů, cestovní ruch, veřejné zakázky, monitorovací systém, regionální politiku), případně včetně zajištění tlumočnické techniky, přičemž detaily budou vždy specifikovány v jednotlivých výzvách k podání nabídky. V prostorách zadavatele (AVI MMR) je tlumočnická technika zajištěna. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

79540000-1

Název z číselníku NIPEZ

Tlumočnické služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79540000-1

Název z číselníku CPV

Tlumočnické služby

Název předmětu

Tlumočnické služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P22V00019412

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 14:02Uveřejnění písemné zprávy
Detail23. 11. 2022 10:48Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail29. 07. 2022 09:40Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 07. 2022 02:1226. 07. 2022 00:00F2022-029731Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu