Podpora a rozvoj SIS – část SMS

Základní informace


Název zadávacího postupu

Podpora a rozvoj SIS – část SMS

Systémové číslo NEN

N006/22/V00019740

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-030375

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00019740

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 08. 2022 10:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 09. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Martin

Příjmení

Frisch

E-mail

martin.frisch@czso.cz

Telefon 1

+420 274052963

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: a) servisní služby spočívající ve správě a údržbě programového vybavení funkčních bloků SIS, b) služby rozvoje spočívající v rozvoji existujícího programového vybavení, c) další servisní služby uvedené v bodu 1 b) přílohy č. 2 Smlouvy, d) další služby rozvoje uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, e) součinnost související s ukončením smlouvy a zajištění kontinuity provozní podpory a rozvoje SIS po končení smlouvy. Podrobná specifikace předmětu plnění této VZ je dále uvedena v příloze č. 1 ZD - Závazném návrhu smlouvy (vč. příloh této Smlouvy).

Kód z číselníku NIPEZ

72261000-2

Název z číselníku NIPEZ

Podpora programového vybavení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72261000-2

Název z číselníku CPV

Podpora programového vybavení

Název předmětu

Podpora programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInformační systémy48810000-9Informační systémy
DetailHelp desk a podpůrné služby72253000-3Help desk a podpůrné služby
DetailDatabázové systémy48610000-7Databázové systémy
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailTestování programového vybavení72254000-0Testování programového vybavení
DetailVývoj databázového programového vybavení72212610-8Vývoj databázového programového vybavení
DetailProgramování aplikačního programového vybavení72212000-4Programování aplikačního programového vybavení
DetailVývoj programového vybavení pro statistiku72212463-2Vývoj programového vybavení pro statistiku

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 03. 2023 20:29Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail24. 10. 2022 14:55Uveřejnění písemné zprávy
Detail13. 10. 2022 12:26Uveřejnění účastníků
Detail13. 10. 2022 12:26Uveřejnění výsledku
Detail19. 08. 2022 11:55Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 08. 2022 10:22Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 10. 2022 02:00Oznámení o výsledku zadávacího řízení
28. 07. 2022 15:0001. 08. 2022 02:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení