Poskytování expertní technické podpory a poradenských služeb při přípravě a realizaci veřejných zakázek včetně implementace smluvních standardů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Poskytování expertní technické podpory a poradenských služeb při přípravě a realizaci veřejných zakázek včetně implementace smluvních standardů

Systémové číslo NEN

N006/22/V00019817

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00019817

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 08. 2022 15:46

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 09. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování odborných konzultačních a poradenských služeb a expertní technické podpory při přípravě a realizaci zadávacích řízení v rámci projektu „Praha – rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR“, která budou vzhledem k předpokládané hodnotě očekávaného plnění zahájena postupem dle § 56 ZZVZ, tj. v nadlimitním režimu. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Rámcové smlouvy.

Kód z číselníku NIPEZ

79000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79000000-4

Název z číselníku CPV

Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Název předmětu

Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 09. 2022 07:09Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail09. 08. 2022 15:46Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.