Poskytování služby na vydávání elektronických časových razítek

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailNEN_verejny.cerCertifikát18. 08. 2022 08:38Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 - Smlouva_kvalif.čas.razítka.docZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ18. 08. 2022 08:38Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 - Krycí list.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ18. 08. 2022 08:38Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení (střet zájmů).docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ18. 08. 2022 08:38Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentace.pdfZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ18. 08. 2022 08:38Dokument není zavirovaný