Zastupování České republiky – Úřadu vlády České republiky, uznání a výkon cizozemského soudního rozhodnutí (Promopro)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zastupování České republiky – Úřadu vlády České republiky, uznání a výkon cizozemského soudního rozhodnutí (Promopro)

Systémové číslo NEN

N006/22/V00020609

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00020609

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 09. 2022 10:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Zastupování České republiky – Úřadu vlády České republiky, uznání a výkon cizozemského soudního rozhodnutí (Promopro) je zajištění právních služeb spočívajících v zastupování České republiky – Úřadu vlády České republiky v řízení o uznání rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 24.6.2015 vydaného pod sp. zn. 46 T 21/2013 na území Rakouska a dále i v řízení o prohlášení o vykonatelnosti tohoto rozhodnutí na území Rakouska a v řízení o výkon tohoto rozhodnutí na území Rakouska, stejně tak i učinění všech dalších úkonů s výše uvedenými řízeními souvisejícími a na ně navazujícími, včetně zastoupení České republiky - Úřadu vlády České republiky v souvislosti s výše uvedeními řízeními i v jednání s fyzickými či právnickými osobami, soudními a správními orgány, to vše tak, aby veškeré peněžní prostředky uložené na vkladních knížkách identifikovaných v rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015 a uschovaných u Vrchního zemského soudu ve Vídni byly vydány poškozené České republice - Úřadu vlády České republiky, a to v souladu se Smlouvou, podle pokynů a požadavků zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

79110000-8

Název z číselníku NIPEZ

Právní poradenství a zastupování

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79110000-8

Název z číselníku CPV

Právní poradenství a zastupování

Název předmětu

Právní poradenství a zastupování

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 01. 2023 09:35Uveřejnění účastníků
Detail12. 01. 2023 09:35Uveřejnění výsledku
Detail02. 12. 2022 13:44Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail03. 10. 2022 17:15Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 09. 2022 16:03Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 09. 2022 16:01Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail21. 09. 2022 15:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 09. 2022 10:14Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.