Dodávka anatomických stolů pro lékařské univerzity na Ukrajině

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka anatomických stolů pro lékařské univerzity na Ukrajině

Systémové číslo NEN

N006/22/V00021182

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-033213

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00021182

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 015 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 08. 2022 17:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 09. 2022 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Vojkůvka

E-mail

vojkuvka@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Telefon 2

+420 602515308

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka je součástí programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR na Ukrajině s názvem „Modernizace veřejného vzdělávacího systému na Ukrajině II“, jehož cílem je podpořit reformu vzdělávacího systému a přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským standardům. Veřejná zakázka se realizuje v rámci III. pilíře tohoto programu s názvem „Materiální podpora ukrajinských vzdělávacích institucí“ zaměřeného na zlepšení pracovního prostředí univerzit prostřednictvím rekonstrukce budov a poskytnutí potřebného vybavení, přičemž zohledňuje i možná omezení a rizika související s pandemií COVID-19. V rámci plnění předmětu zakázky dodavatel dodá do dvou partnerských institucí - lékařských univerzit ve městech Užhorod a Ivano-Frankivsk na Ukrajině - přístroje (multifunkční výukové vizuální/anatomické stoly - 1 ks na každou univerzitu), specifikované v příloze č. 1A a 1B ZD „Technická specifikace“. Přístroje budou dodavatelem předány, nainstalovány a uvedeny do provozu. Součástí plnění je také příprava a realizace školení zaměřeného na obsluhu a údržbu dodaných přístrojů na lékařských univerzitách a zajištění záručního servisu. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1A a 1B ZD, a dále je specifikován Položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 ZD. Dále je předmět zakázky definován smlouvou a přílohami zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

38970000-5

Název z číselníku NIPEZ

Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

38970000-5

Název z číselníku CPV

Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory

Název předmětu

Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory

Textové pole pro popis místa plnění

Ukrajina, města Užhorod a Ivano-Frankivsk.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýzkumné, testovací a vědecké technické simulátory38970000-5Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory
DetailPitevní laboratorní pracovní stanice a příslušenství33931000-5Pitevní laboratorní pracovní stanice a příslušenství

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 05. 2023 17:21Uveřejnění účastníků
Detail29. 05. 2023 17:21Uveřejnění výsledku
Detail29. 11. 2022 17:04Uveřejnění písemné zprávy
Detail08. 09. 2022 18:00Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail06. 09. 2022 17:28Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 08. 2022 17:02Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


02. 12. 2022 07:00F2022-048861Oznámení o výsledku zadávacího řízení
16. 08. 2022 15:0019. 08. 2022 02:08F2022-033213Oznámení o zahájení zadávacího řízení