Splašková kanalizace Bítovany

Základní informace


Název zadávacího postupu

Splašková kanalizace Bítovany

Systémové číslo NEN

N006/22/V00022095

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-034429

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

26. 08. 2022 11:31

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

16. 09. 2022 10:00

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Pavla

Příjmení

Peřinová

E-mail

starostka@bitovany.cz

Telefon 1

+420 724549327

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační a částečně i tlakové kanalizace v obci Bítovany s výtlakem a gravitačním napojením do kanalizačního systému obce Zaječice.

Kód z číselníku NIPEZ

45232400-6

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

45232400-6

Název z číselníku CPV

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Název předmětu

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailStavební práce na výstavbě kanalizace45232400-6Stavební práce na výstavbě kanalizace
DetailStavební práce na výstavbě kanalizačních sítí45232410-9Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
DetailStavební práce pro kanalizační potrubí45232440-8Stavební práce pro kanalizační potrubí
DetailInstalace a montáž potrubních systémů45231112-3Instalace a montáž potrubních systémů

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 21:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 10. 2022 16:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 08. 2022 11:31Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 08. 2022 17:5626. 08. 2022 02:02Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu